Doç. Dr. EMRAH İSMAİL ÇEVİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. EMRAH İSMAİL ÇEVİK

T: (0282) 250 2848

M eicevik@nku.edu.tr

W eicevik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:Ekonometri
Doktora
Üniversite: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez: Gelişen piyasalarda yaşanan finansal krizlerin yeni yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkilerin ekonometrik yöntemler ile analizi: Türkiye örneği (2005)
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / EKONOMETRİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
2015-
Doç. Dr. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
2014-2015
Yrd. Doç. Dr. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
2011-2014
Araş. Gör. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI
2006-2011
İdari Görevler
Enstitü Müdürü
2015-
Anabilim Dalı Bşk.
2014-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Ekonometri
Ekonometri Teorisi
Zaman Serisi Analizi
Uygulamalı Makro Ekonometri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇEVİK E. İ., ATUKEREN E., KORKMAZ T., Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-Varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis, Energies, vol. 11, pp. 1-22, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ÇAVUŞOĞLU H., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., Öğrencilerin Üniversitenin Sosyo-Kültürel, Ekonomik Ve Bölgesel Fırsat Eşitliğine Katkısına İlişkin Algıları: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 254-270, 2018.
Özgün Makale
3. Çalışkan H., ÇEVİK E. İ., Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Türkiye Örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, 2018.
Özgün Makale
4. ÇEVİK E. İ., BUĞAN M. F., Regime-dependent relation between Islamic and conventional financial markets, Borsa İstanbul Review, vol. 18, pp. 114-121, 2018.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
5. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., ÇEVİK E. İ., Regime-Dependent Effect of Crude Oil Price on BRICS Stock Markets, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 54, pp. 1706-1719, 2018.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
6. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki, Ege Akademik Bakış, vol. 18, pp. 31-46, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
7. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., UYGURTÜRK H., Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 10, pp. 737-755, 2017.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM, SOBİAD, CITEFACTOR, SCIPIO, INDEX COPERNICUS, ASOS, ARAŞTIRMAX, AKADEMİK DİZİN, TEİ Erişim Linki
8. ÇEVİK E. İ., KORKMAZ T., ÇEVİK E., Testing causal relation among central and eastern European equity markets: evidence from asymmetric causality test, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, vol. 30, pp. 381-393, 2017.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
9. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., KIRCI Ç. N., Yatırımcı İlgisi İle Pay Piyasası Arasındaki İlişki: BİST 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 8, pp. 203-215, 2017.
Özgün Makale EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, Econlit, Index Islamicus, RePEc, ASOS, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, Zeitschriftendatenbank, Contemporary ScienceAssociation Databases Directory of Research Journal Indexing, Polish Scholarly Bibliography, ULAKBİM, J-Gate Erişim Linki
10. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol. 54, pp. 41-52, 2017.
Özgün Makale Asos, EconLit, ProQuest ve ULAKBİM
11. ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., DIBOOGLU S., Global Liquidity and Financial Stress: Evidence from Major Emerging Economies, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 52, pp. 2790-2807, 2016.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
12. DIBOOGLU S., ÇEVİK E. İ., The effect of North Korean threats on financial markets in South Korea and Japan, Journal of Asian Economics, vol. 43, pp. 18-26, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
13. ÇEVİK E. İ., SEL D., TURALAY K., Financial stress and economic activity in some emerging Asian economies, Research in International Business and Finance, vol. 36, pp. 127-139, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
14. ERDAL A., ÇEVİK E. İ., KORKMAZ T., Downside business confidence spillovers in Europe: evidence from causality-in-risk tests, Journal of Economic Policy Reform, vol. 18, pp. 1-17, 2015.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
15. ÇEVİK E. İ., SEL D., ALİ K., Monetary and fiscal policy interactions: Evidence from emerging European economies, Journal of Comparative Economics, vol. 42, pp. 1079-1091, 2014.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
16. Serdar B., KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., London Metal Exchange: Causality Relationship between the Price Series of Non-Ferrous Metal Contracts, International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 4, pp. 726-734, 2014.
Özgün Makale Econlit
17. SOYLU N., KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi, Business and Economics Research Journal, vol. 5, pp. 89-118, 2014.
Özgün Makale ProQuest
18. ÇEVİK E. İ., SEL D., ALI K., Measuring financial stress in transition economies, Journal of Financial Stability, vol. 9, pp. 597-611, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
19. Çevik E. İ., A. E., K. T., Nonlinearity and nonstationarity in international art market prices: evidence from Markov-switching ADF unit root tests, Empirical Economics, vol. 45, pp. 675-695, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
20. ERDAL A., KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., SPILLOVERS BETWEEN BUSINESS CONFIDENCE AND STOCK RETURNS IN GREECE, ITALY, PORTUGAL, AND SPAIN, International Journal of Finance & Economics, vol. 18, pp. 205-215, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
21. ÇEVİK E. İ., DIBOOGLU S., BARIŞIK S., Asymmetry in the Unemployment–Output Relationship Over the Business Cycle: Evidence from Transition Economies, Comparative Economic Studies, vol. 55, pp. 557-581, 2013.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
22. ÇEVİK E. İ., SEL D., TURALAY K., Measuring financial stress in Turkey, Journal of Policy Modeling, vol. 35, pp. 370-383, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
23. Cevik E. I., D. S., Persistence and non-linearity in US unemployment: A regime-switching approach, Economic Systems, vol. 37, pp. 61-68, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
24. Hasibe Ö., T. K., E. İ. Ç., “Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB’ta Bir Uygulama, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol. 7, pp. 103-136, 2013.
Özgün Makale EBSCO
25. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi, Bilig, vol. 2013, pp. 259-284, 2013.
Özgün Makale SSCI
26. Sinem K., E. İ. Ç., Testing for Causality in Mean and Variance between the Stock Market and the Foreign Exchange Market: An Application to the Major Central and Eastern European Countries, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 63, pp. 65-73, 2013.
Özgün Makale SSCI
27. Mustafa O., E. İ. Ç., Testing Intraday Volatility Spillovers in Turkish Capital Markets: Evidence from ISE, Economic Research, vol. 26, pp. 99-116, 2013.
Özgün Makale SSCI
28. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., Erdal A., Return and volatility spillovers among CIVETS stock markets, Emerging Markets Review, vol. 13, pp. 230-252, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
29. ÇEVİK E. İ., KORKMAZ T., ERDAL A., Business confidence and stock returns in the USA: a time-varying Markov regime-switching model, Applied Financial Economics, vol. 22, pp. 299-312, 2012.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
30. Emrah İ. Ç., N. K. Ç., S. G., ABD, Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişkinin MS-VAR Model ile Analizi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol. 6, pp. 133-155, 2012.
Özgün Makale EBSCO
31. ÇEVİK E. İ., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Etkin Piyasa Hipotezinin Uzun Hafıza Modelleri İle Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, vol. 7, pp. 4437-4454, 2012.
Özgün Makale EBSCO
32. BAŞARAN Ü., BÜYÜKYILMAZ O., ÇEVİK E. İ., İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 201-225, 2011.
Özgün Makale
33. Turhan K., E. İ. Ç., E. B., N. Ö., Causality in Mean and Variance between ISE 100 and S&P 500: Turkcell Case, African Journal of Business and Management, vol. 5, pp. 1673-1873, 2011.
Özgün Makale SSCI
34. ÇAKMAK A. F., ÇEVİK E. İ., Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Development of Turkish Version of 18-item Short Form, African Journal of Business and Management, vol. 4, pp. 2097-2102, 2010.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
35. Turhan K., H. U., E. İ. Ç., Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının İşlem Hacmine Etki Eden Faktörlerin Analizi, TİSK Akademi, vol. 5, pp. 64-80, 2010.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
36. Turhan K., E. İ. Ç., E. B., Finansal Dışa Açıklığın Ekonomik Büyüme ve Finansal Krizler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, vol. 17, pp. 2821-2831, 2010.
Özgün Makale EBSCO
37. Turhan K., E. İ. Ç., E. B., N. Ö., Testing CAPM Using Markov Switching Model: The Case of Coal Firms, Economic Research, vol. 23, pp. 44-59, 2010.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
38. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., GÜRKAN S., Testing of the International Capital Asset Pricing Model with Markov Switching Model in Emerging Markets, Investment Management and Financial Innovations, vol. 7, pp. 37-49, 2010.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
39. BARIŞIK S., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., Türkiye´de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı, Maliye Dergisi, vol. 1, pp. 88-102, 2010.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
40. Turhan K., Ü. B., E. İ. Ç., Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi, Ege Akademik Bakış, vol. 10, pp. 1139-1153, 2010.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
41. ÇEVİK E. İ., ERDOĞAN S., Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Piyasasının Etkinliği: Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza, Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol. 10, pp. 26-30, 2009.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
42. Salih B., E. İ. Ç., Hysteresis in Unemployment: Evidence from Sector-Specific Unemployment in Turkey, The Empirical Economics Letters, vol. 8, pp. 255-260, 2009.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
43. KORKMAZ T., Selin Z., ÇEVİK E. İ., İMKB İle Uluslar Arası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Yapısal Kırılma Testleri İle Analizi, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol. 9, pp. 40-71, 2009.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
44. Turhan K., E. İ. Ç., Reel Kesim Güven Endeksi İle İMKB 100 Endeksi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 38, pp. 24-37, 2009.
Özgün Makale EconPapers Erişim Linki
45. Turhan K., E. İ. Ç., N. Ö., Testing for Long Memory in ISE Using ARFIMA-FIGARCH Model and Structural Break Test, International Research Journal of Finance and Economics, vol. 26, pp. 186-191, 2009.
Özgün Makale Econlit Erişim Linki
46. Turhan K., S. E., E. İ. Ç., VOB´da işlem gören endeks ve döviz vadeli sözleşmelerin getirilerinde uzun hafıza varlığının test edilmesi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol. 24, pp. 7-32, 2009.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
47. BARIŞIK S., ÇEVİK E. İ., Türkiye´de İşsizlik Histerisinin Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza Modellemesi ile Sektörel Analizi, TİSK Akademi, 2008.
Özgün Makale EBSCO
48. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., Davranışsal finans modellerinden aşırı güven hipotezinin geçerliliği: İMKB’de bir uygulama, İşletme İktisat ve Finans, vol. 22, pp. 137-154, 2007.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Turhan K., E. İ. Ç., S. G., İMKB’deki Risklerin Aşağı Yönlü Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli İle Test Edilmesi, Sermaye Piyasası Dergisi, cilt 1, ss. 15-33, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt 3, ss. 87-105, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. MURAT G., ÇEVİK E. İ., İç Paydaş Olarak Akademik Personel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 4, ss. 1-17, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. Turhan K., S. Z., E. İ. Ç., İMKB’nin Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsaları ile Entegrasyon İlişkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 4, ss. 19-44, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., Türkiye ve Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi ve Portföy Tercihleri, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, cilt 2, ss. 59-84, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
6. Salih B., E. İ. Ç., Yapısal Kırılma Testleri İle Türkiye?de İşsizlik Histerisinin Analizi: 1923-2006 Dönemi, KMÜ İİBF Dergisi, cilt 10, ss. 109-134, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
7. Emrah İ. Ç., M. P., Spot Ve Vadeli İşlem Fiyatlarının Varyansları Arasındaki Nedensellik Testi, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 22, ss. 49-66, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
8. M V. P., E. İ. Ç., Ratchet Model: 1939-2005 Dönemi Türkiye Uygulaması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 9, ss. 17-34, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
9. PAZARLIOĞLU M. V., ÇEVİK E. İ., Ratchet Model Uygulaması: Türkiye Örneği, Süleyman Demiral Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 12, ss. 41-51, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
10. M V. P., E. İ. Ç., Verimlilik, Ücretler ve İssizlik Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği, Yönetim ve Ekonomi, cilt 14, ss. 1-17, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇEVİK E. İ., Çalışkan H., Para Bankacılık ve Finansal Sistem, Bölüm: Finansal Krizler, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: Yıldırım Durmuş Çağrı, Çevik Emrah İsmail, 2018.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÜRKAN S., ÇEVİK E. İ., KORKMAZ T., Borsa İstanbul un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Entegrasyonu, Yayın Yeri: EKİN KİTABEVİ, 2014.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇEVİK E. İ., Çalışkan H., Finansal Risk Açısından Sistemik Riskin Ölçülmesine Dair Yeni Yaklaşımlar, Internatıonal Congress Of Management Economy And Policy 2018 Autumn (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
2. ÇEVİK E. İ., Gündoğdu A., Kadınların İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Uygulaması, Internatıonal Congress Of Management Economy And Policy 2018 Autumn (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
3. ÇEVİK E. İ., Balcıoğlu Ö., Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Ampirik Olarak İncelemesi, Internatıonal Congress Of Management Economy And Policy 2018 Autumn (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
4. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., ABD’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Markov-Switching VAR Analizi, International Congress of Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
5. ÇEVİK E. İ., Kantarcı T., Çalışkan H., Petrol Fiyatları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, International Congress of Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
6. ÇEVİK E. İ., Çalışkan H., Kantarcı T., Petrol Fiyatları Ve Enflasyon Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, International Congress of Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
7. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Petrol Fiyatları Ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Rusya Ve Çin Üzerine Ampirik Bir Analiz, International Congress of Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
8. ÇEVİK E. İ., Sururi H., Döviz Kuru Ve Ham Petrol Fiyatları İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri
9. ÇEVİK E. İ., Erdoğan F., Osmanlı İmparatorluğunda Enflasyonun Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri
10. ÇEVİK E. İ., KOÇ YURTKUR A., KIRCI ÇEVİK N., Feldstein-Horioka Paradox: An Empirical Analysis for Turkey, International Congress of Management, Economy an d Policy (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri
11. ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., KOÇ YURTKUR A., Operating of the Monetary Transmission Mechanism for Turkey Housing Prices Channel, International Congress of Management, Economy and Policy (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
12. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., SEZEN S., GELENEKSEL VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) UYGULAMALARI, International Congress of Management, Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
13. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., SEZEN S., GELENEKSEL VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) UYGULAMALARI, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
14. ÇEVİK E. İ., ÇALIŞKAN H., Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Türkiye Örneği, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
15. ÇEVİK E. İ., BEKTAŞ G., Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
16. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., YÜKSEL Ö., KIRCI Ç. N., TAYLOR KURALI: TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
17. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., DOĞDU H., SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM VE HARCAMALARININ, MAKROEKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
18. ÇEVİK E. İ., Çalışkan H., Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri Ve Sonuçları, International Congress of Management Economy and Policy (19.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
19. ÇEVİK E. İ., BUĞAN M. F., ÇİĞDEM Ş., İslam Ekonomisi Ve Finansı Yazınının Sosyal Ağ Analizi: Web of Science Üzerine Bir İnceleme, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (29.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
20. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., BUĞAN M. F., İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASASI İÇİN ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN MARKOV-SWITCHING BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ, INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (29.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
21. ÇEVİK E. İ., ERDOĞAN S., BUĞAN M. F., İslami Hisse Senedi Piyasası İle Almanya, Fransa Ve İngiltere Hisse Senedi Piyasaları Arasında Asimetrik Nedensellik İlişkisi, ), International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics (29.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
22. ÇEVİK E. İ., ATUKEREN E., KORKMAZ T., Oil Prices and Global Stock Markets: A Time-varying Causality-in-Mean and Causality-in-Variance Analysis, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
23. ÇEVİK E. İ., ERDOĞAN S., KIRCI Ç. N., YILDIRIM D. Ç., PETROL FİYATLARI İLE SANAYİ BÜYÜME ENDEKSİ ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
24. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., DOĞDU H., TÜRKİYE’DE DENİZ DALGA ENERJİSİ POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR ANALİZ, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
25. ÇEVİK E. İ., BUĞAN M. F., Analyzing the Relation Between Islamic and Conventional Financial Markets with MS-VAR Model, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
26. ÇEVİK E. İ., Borsa İstanbul Zayıf Formda Etkin Mi? Markov Rejim Değişim ADF Birim Kök Testi Yaklaşım, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
27. ÇEVİK E. İ., Borsa İstanbul Zayıf Formda Etkin Mi? Markov Rejim Değişim ADF Birim Kök Testi Yaklaşım, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
28. BUĞAN M. F., ÇEVİK E. İ., İslami Finansal Piyasalar İle Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasında Getiri Ve Volatilite Yayılma Etkisi, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
29. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., Türkiye, Avrupa Birliği ve Rusya Arasında İş Çevrimleri Uyumunun Analizi, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
30. KIRCI ÇEVİK N., ÇEVİK E. İ., Türkiye İle Almanya Arasındaki İş Döngüleri Geçişkenliğinin Reel Kesim Güven Endeksi Kanalı: Rejim Değişim Nedensellik Testi Sonuçları, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
31. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi, 3rd International FinanDebt Conference (03.11.2016-04.11.2016).
Tam metin bildiri
32. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., UYGURTÜRK H., Spot Ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi, Scientific Cooperation for Future International Conference-2016 (22.09.2016-23.09.2016).
Tam metin bildiri
33. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (14.07.2016-16.07.2016).
Tam metin bildiri
34. ÇEVİK E. İ., PAY SENEDİ PİYASASI İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDA RİSK DURUMLARINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri
35. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., KIRCI ÇEVİK N., YATIRIMCI İLGİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN FİRMALAR ÜZERİNE ETKİSİ, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri
36. ÇEVİK E. İ., UYGURTÜRK H., KORKMAZ T., ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 3. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (12.04.2016-14.04.2016).
Tam metin bildiri
37. KORKMAZ T., ÇEVİK E. İ., Berna Ü., The Measurement of Systematic Risk in Turkish Banking Sector with Conditional CAPM, 8th International Conference “International Competition in Banking: Theory and Practice (21.05.2013-23.05.2013).
Tam metin bildiri
38. Emrah İ. Ç., T. K., E. Ç., Testing Causal Relation among Central and Eastern European Equity Markets: Evidence from Asymmetric Causality Test, MBAA International Conference (27.02.2013-01.03.2013).
Tam metin bildiri
39. ÇEVİK E. İ., KORKMAZ T., Atukeren E., Nonlinearity and Nonstationarity in International Art Market Prices: Evidence From Markov-Switching ADF Unit Root Tests, 18th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (01.04.2010-02.05.2011).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇEVİK E. İ., İçsel Pazarlamanın Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, 10. Anadolu İşletmecilik Kongresi (05.05.2011-07.05.2011).
Tam metin bildiri
2. MURAT G., ÇEVİK E. İ., Türkiye’deki İşletme Bölümlerinin Eğitim Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Yöntemiyle Analizi, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi (07.05.2009-09.05.2009).
Tam metin bildiri
3. Turhan K., E. İ. Ç., Petrol Fiyat Şoklarının Türkiye’de Temel Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi, 12. Ulusal Finans Sempozyumu (22.10.2008-25.10.2008).
Tam metin bildiri
4. Turhan K., E. İ. Ç., Güven Endeksi ve Yatırımcıların Sezgileri, 11. Ulusal Finans Sempozyumu (17.10.2007-20.05.2006).
Tam metin bildiri
5. Sezer B., E. İ. Ç., Ş. Ü., Subjektif Refah Ve Mutluluk Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Sıralı Logit İle Modellenmesi: Türkiye Örneği, 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu (11.05.2006-12.05.2006).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Para Bankacılık ve Finansal Sistem, Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ.
Uluslararası Kitap
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Yok (16.10.2016-).
Uluslararası Dergi Proquest
3. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Yok (13.03.2016-).
Uluslararası Dergi Proquest
4. International Journal of Sustainable Economy, Yayın Yeri: Yok, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Econlit
5. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Yok.
Uluslararası Dergi Proquest
6. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Yok.
Uluslararası Dergi ProQuest
7. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Yok.
Uluslararası Dergi ProQuest
8. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi EBSCO
9. Journal of Applied Research in Finance and Economics, Yayın Yeri: Yok, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Yayın Hakemlikleri
1. .
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
2. Latin American Business Review, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Econlit
3. Borsa Istanbul Review, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
4. Economic Modelling, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
5. Ekonomik Yaklaşım, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Econlit
6. International Journal of Sustainable Economy, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Econlit
7. The Quarterly Review of Economics and Finance, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ProQuest
8. Bankacılar, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Öğrencilerin Üniversitenin Sosyo-Kültürel, Ekonomik veBölgesel Fırsat Eşitliğine Katkısına İlişkin Algıları: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.04.2016-24.11.2017.
2. Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru Ve Değerlendirme Süreçlerinde Otomasyona Yönelik Alt Yapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.02.2016-01.07.2016.
3. TRANSİT TİCARET, TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİN MERSİN, ADANA-MERSİN BÖLGESİ VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.06.2015-25.12.2015.
4. Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının Dış Ticaret ve Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisi: 2003-2012 Dönemi, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2013-01.01.2013.
Ödüller
1. En İyi Bildiri Ödülü, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, 2016.
2. Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde En Fazla Yayın Ödülü, 2014.
3. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2014.
4. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2013.
5. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanında Yayın Ödülü, 2012.
6. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011.
7. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2010.
8. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2009.
Üyelikler
Namık Kemal Üniversitesi, Yabancı Öğrenci Değerlendirme, Kabul ve Yerleştirme Komisyonu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Namık Kemal Üniversitesi, Stratejik Planlama Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
International Journal of Sustainable Economy Editör Kurulu Üyeliği, Üye, 2011-.
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Editör Kurulu Üyeliği, Üye, 2011-.
Ekonometri Derneği, Üye, 2005-.